Projekt na modernizację energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Dla kogo: Projekt skierowany jest do: związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST, organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje), wspólnot mieszkaniowych i TBS, Partnerstwa Publiczno – Prywatne.   Wartość dofinansowania: 70% kosztów   Warunki dostępu: 1) budynki zabytkowe (budynki indywidualnie ujęte w rejestrze/wykazie zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub gminnej…

Biznesplany

Jesteś osobą bezrobotną i chcesz założyć firmę ale brak Ci funduszy?

Pomożemy Ci napisać biznesplan i uzyskać dotację z urzędu pracy.

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z naszym biurem, odpowiemy na wszelkie pytania.

Pożyczki unijne niskooprocentowane

Przedsiębiorco, szukasz źródeł finansowania dla nowych inwestycji? A może brak Ci płynności na bieżące koszty działalności? Pomożemy Ci uzyskać niskooprocentowane pożyczki unijne na wybrany cel: -Pożyczki obrotowe -Pożyczki płynnościowe -Pożyczki inwestycyjne -Pożyczki rozwojowe Preferencyjne oprocentowanie średnio 2,86%. Okres spłaty do 7 lat. Karencja w spłacie od 6 do 12 miesięcy. Kwota pożyczki do 3 mln.…

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu pt. ”Aktywny rodzic z Powiatu Bolesławieckiego i Zgorzeleckiego” o numerze RPDS.08.04.01-02-0047/19, w ramach Osi Priorytetowej 8 – Rynek pracy, Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty cenowej, w zakresie realizacji kursu dla 2 Uczestniczek…

Informacja o wyniku naboru partnerów do wspólnej realizacji projektu

Centrum Doradztwa i Szkoleń Europrojekt J.Juszczyńska, D. Juszko sp. jawna w nawiązaniu do zamieszczonego w dniu 20.07.2020 r. ogłoszenia o otwartym naborze Partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Konkurs: POWR.01.02.01- IP.10-02-002/20, podaje do wiadomości publicznej informację o…

Ogłoszenie o naborze do wspólnego przygotowania i realizacji projektu

Nabór otwarty Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 –2020, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Konkurs:  POWR.01.02.01-IP.10-02-002/20   Ogłaszający nabór: Centrum Doradztwa i Szkoleń Europrojekt J. Juszczyńska, D. Juszko spółka jawna Róży Wiatrów 5/7 m.9 53-023 Wrocław NIP: 8992602202 REGON:020513014 KRS: 0000278121   I.…

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu pt. „Aktywny rodzic z Powiatu Bolesławieckiego i Zgorzeleckiego” o numerze RPDS.08.04.01-02-0047/19, w ramach Osi Priorytetowej 8 – Rynek pracy, Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty cenowej, w zakresie realizacji kursu dla 3 Uczestników…

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu pt. “Aktywny rodzic z Powiatu Bolesławieckiego i Zgorzeleckiego” o numerze RPDS.08.04.01-02-0047/19, w ramach Osi Priorytetowej 8 – Rynek pracy, Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty cenowej, w zakresie realizacji kursu dla 1 Uczestniczki…

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu pt. “Aktywni rodzice” o numerze RPDS.08.04.01-02-0056/19 w ramach Osi Priorytetowej 8 – Rynek pracy, Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, zapraszamy do składania oferty cenowej, w zakresie realizacji szkolenia dla Uczestniczek ww. projektu. Poniżej Zapytanie ofertowe oraz Formularz…

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu pt. ”Aktywny rodzic z LGOM – 2 edycja” o numerze RPDS.08.04.01-02-0048/19, w ramach Osi Priorytetowej 8 – Rynek pracy, Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zapraszamy do przesłania oferty cenowej, w zakresie realizacji wsparcia szkoleniowego dla 4 Uczestniczek/-óww. projektu. Poniżej…