Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu pt. “Aktywny rodzic z LGOM” o numerze RPDS.08.04.01-02-0042/18 w ramach Osi Priorytetowej 8 – Rynek pracy, Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkursy horyzontalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zapraszamy do przesłania oferty cenowej, w zakresie realizacji wsparcia aktywizacyjnego dla Uczestniczek/-ów ww. projektu. Poniżej Zapytanie ofertowe oraz…

Pożyczki unijne

W dniu 20.09.2017 ruszył program preferencyjnych, niskooprocentowanych pożyczek dla Mikro, Małych i Średnich Firm. Środki z pożyczek mogą zostać przeznaczone na zakup środków trwałych, sprzętu, wyposażenia oraz wdrożenie nowych usług w firmie.