Projekt na modernizację energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Dla kogo: Projekt skierowany jest do: związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST, organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje), wspólnot mieszkaniowych i TBS, Partnerstwa Publiczno – Prywatne.   Wartość dofinansowania: 70% kosztów   Warunki dostępu: 1) budynki zabytkowe (budynki indywidualnie ujęte w rejestrze/wykazie zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub gminnej…

Biznesplany

Jesteś osobą bezrobotną i chcesz założyć firmę ale brak Ci funduszy?

Pomożemy Ci napisać biznesplan i uzyskać dotację z urzędu pracy.

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z naszym biurem, odpowiemy na wszelkie pytania.

Ogłoszenie o naborze do wspólnego przygotowania i realizacji projektu

Nabór otwarty Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 –2020, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Konkurs:  POWR.01.02.01-IP.10-02-002/20   Ogłaszający nabór: Centrum Doradztwa i Szkoleń Europrojekt J. Juszczyńska, D. Juszko spółka jawna Róży Wiatrów 5/7 m.9 53-023 Wrocław NIP: 8992602202 REGON:020513014 KRS: 0000278121   I.…