Projekt na modernizację energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Dla kogo: Projekt skierowany jest do: związków i stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST, organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje), wspólnot mieszkaniowych i TBS, Partnerstwa Publiczno – Prywatne.   Wartość dofinansowania: 70% kosztów   Warunki dostępu: 1) budynki zabytkowe (budynki indywidualnie ujęte w rejestrze/wykazie zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub gminnej…

Biznesplany

Jesteś osobą bezrobotną i chcesz założyć firmę ale brak Ci funduszy?

Pomożemy Ci napisać biznesplan i uzyskać dotację z urzędu pracy.

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z naszym biurem, odpowiemy na wszelkie pytania.

Pożyczki unijne niskooprocentowane

Przedsiębiorco, szukasz źródeł finansowania dla nowych inwestycji? A może brak Ci płynności na bieżące koszty działalności? Pomożemy Ci uzyskać niskooprocentowane pożyczki unijne na wybrany cel: -Pożyczki obrotowe -Pożyczki płynnościowe -Pożyczki inwestycyjne -Pożyczki rozwojowe Preferencyjne oprocentowanie średnio 2,86%. Okres spłaty do 7 lat. Karencja w spłacie od 6 do 12 miesięcy. Kwota pożyczki do 3 mln.…